2018 november 17., szombat

Sorsolási eredmények 2018. szeptember

A nyereményjáték sorsolásának eredménye:

5000 Ft-os utalványt nyertek:

58444 (Nagy I.), 58511 (Klempa B.), 58465 (Domonkos G.)

A kuponkódokat e-mailben küldjük ki.

A fődíjat, a Samsung okostelefont nyerte:

58568 (Németh N.)

Pótnyertes: 58383.

Gratulálunk! 🙂

Augusztusi nyereményjáték

2018. nyarán több nyereményjátékkal is meglepjük vásárlóinkat az Acanashop.hu webáruházban. Közülük az második:

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA

Az Acanashop.hu (továbbiakban: Játékszervező) ajándéksorsolásában kizárólag azok a nagykorú, cselekvőképes magánszemélyek vehetnek részt, akik 2018. augusztus 10-e 0 óra és 2018. szeptember 10-e éjfél között a www.acanashop.hu webáruház webes felületén legalább bruttó 15.000 Ft összértékű rendelést adnak le és rendelésüket át is veszik. Nem vesznek részt tehát azok a megrendelők, akik e-mailben, telefonon adnak le rendelést, vagy rendelésük összértéke 15.000 Ft alatti. Nem vesznek részt a sorsoláson azok, akik a fentieknek megfelelő rendelést adtak le, de azt lemondják, töröltetik, rendelésüket nem veszik át, vagy úgy módosítják, hogy annak összértéke 15.000 Ft alá csökken.

2. NYEREMÉNYEK

1 db új Samsung Galaxy J3 (2017) típusú okostelefon (csak Telenor SIM kártyával használható)
3 db bruttó 5.000 Ft értékű Acanashop.hu utalvány

Az utalványok készpénzre nem válthatóak, át nem ruházhatóak, felhasználhatóak egy alkalommal, 2018. december 31-e előtt, min. 10.000 Ft bruttó összértékű rendelésnél.

Előre nem várható események esetére a Játékszervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyerteseknek a játékszabályzatban meghirdetett nyeremények helyett alternatív nyereményeket ajánljon fel azonos vagy a meghirdetettnél magasabb értékben.

3. SORSOLÁS, A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE

A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 15-e, 16 óra.

A sorsolás helyszíne a Játékszervező székhelye: 5925 Gerendás, Damjanich u. 9.

A sorsolás nyilvános. A nyerteseket a Microsoft Office Excel 2007 program véletlenszám-generátor függvény segítségével sorsoljuk ki. Minden résztvevő a megrendelése sorszámával vesz részt a sorsoláson. A megadott rendelési sorszám-tartományból először a 3 haramdik díj, majd a 2 második díj nyerteseit sorsoljuk ki, végül a fődíj nyertesét. A fődíj esetében egy pótnyertest is sorsolunk.

Egy vásárló többször is részt vehet a sorsoláson, amennyiben több, a feltételeknek is megfelelő rendelést ad le és vesz át. A nyerteseket a Játékszervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a sorsolást követő 5 munkanapon belül. A fődíjak nyertesei a Játékszervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyen személyesen vehetik át nyereményüket.

4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók.

A nyereményjátékból ki vannak zárva a nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában résztvevő egyéb közreműködök, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A nyereménysorsolásból kizárásra kerülnek azok a regisztrálók, akik a regisztráció folyamán hiányosan vagy rosszul adták meg adataikat, akiknek megadott adataik nem valósak, vagy a regisztrációs feltételeket, játékszabályzatot nem fogadták el. A regisztráló téves adatszolgáltatása miatt a Játékszervezőt nem terheli felelősség.

A Játékszervező a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti nyereményükről, és annak átvételének lehetőségéről. Amennyiben az értesítő nem kézbesíthető, (pl.: a vásárló által megadott e-mail cím nem létezik, vagy téves), a Játékszervező megkísérli újból elküldeni az értesítőt. Amennyiben másodszor sem sikerül értesíteni a nyertest, helyére a pótnyertesek sorrendjében első helyen szereplő, ajándékot jelen sorsoláson még nem nyert vásárló kerül.

A regisztráló a nyereményjátékra történő regisztráció tényével feltétel nélkül beleegyezik, hogy a Játékszervező az adatait (megadott e-mail címét) – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megtartása mellett – a jelen nyereményjáték lebonyolítása érdekében használja, kezelje és az adatokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az adatkezelés jogalapja a regisztrálók (játékosok) önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). A regisztráló tudomásul veszi, hogy a Játékszervező (adatkezelő) és az esetlegesen megbízott adatfeldolgozó adatait a jelen szabályzatban meghatározott céltól eltérően nem kezeli, és nem dolgozza fel. Az adatkezelő nyereményjáték során megadott e-mail címeket a nyeremények átadását követően 8 napon belül törli az adatbázisából. Jelen Szabályzat a regisztrálók (játékosok) tájékoztatásának minősül.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása. Az adatszolgáltatás a regisztráló részéről önkéntes. A regisztráló adatait a Játékszervező bizalmasan kezeli, azokhoz kizárólag a Játékszervező által megbízott adatfeldolgozó munkatársai férhetnek hozzá. A nyereményjátékban résztvevő a Békés Pet Kft. 5925 Gerendás, Damjanich u. 9. szám alatti címén, vagy az acana@acanashop.hu e-mail címen bármikor kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, és indokolás nélkül megtilthatja adatai további kezelését. Amennyiben a regisztráló e-mail címének kezelését a nyereménysorsolást megelőzően visszavonja, a játékból kizárásra kerül. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Acanashop.hu honlapján szerepel részletes tájékoztatás.

Augusztusi leállás

Áramszünet miatt az Acanashop.hu webáruházban-ban 2018. augusztus 17-e péntektől 23-a csütörtökig, valamint 27-én hétfőn szünetelni fog a telefonos ügyfélszolgálat valamint a rendelések postázása. Rendelés leadására e-mailben vagy a webshop felületén ezen időszak alatt is lesz lehetőség.

Kérjük, hogy sürgős rendeléseit még ezen időszak előtt, idejében (lehetőleg ezen a héten, vagyis 12-éig) legyen szíves leadni! Köszönjük.

Sorsolási eredmények 2018. augusztus 1.

A Nyári Nyereményjáték sorsolásának eredménye:

5000 Ft-os utalványt nyertek:

58107 (Oleár G.), 58093 (Kovácsné B. D.), 58170 (Kovács T.)

10.000 Ft-os utalványt nyertek:

58113 (Lancz E.), 58118 (Faragó H.)

A kuponkódokat e-mailben küldjük ki.

A fődíjat, a Nokia 2-es okostelefont nyerte:

57894 (Tobak F.)

Pótnyertes: 58116.

Gratulálunk! 🙂

Advantix spot on beszerzési áron

A Bayer Advantix spot onokat valószínűleg egyik tapasztalt kutyagazdinak sem kell bemutatnunk. Második nyári akciónk keretében a kiszerelésenként meghatározott minimális rendelési érték feletti rendeléseknél felhasználhatóak az alábbi kuponok (személyenként egy kupon egyszer, beváltási határidő: 2018. 08. 31.):

Bayer Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak, 4 db
Normál ár: 9.800 Ft.
Kupon: ADVANTIX04
Kedvezményes ár: 6.700 Ft
Minimum rendelési érték ennél a kuponnál: 20.000 Ft.

Bayer Advantix spot on 4 – 10 kg közötti kutyáknak, 4 db
Normál ár: 10.500 Ft.
Kupon: ADVANTIX10
Kedvezményes ár: 7.180 Ft.
Minimum rendelési érték ennél a kuponnál: 20.000 Ft.

Bayer Advantix spot on 10 – 25 kg közötti kutyáknak, 4 db
Normál ár: 11.320 Ft.
Kupon: ADVANTIX25
Kedvezményes ár: 7.740 Ft.
Minimum rendelési érték ennél a kuponnál: 25.000 Ft.

Bayer Advantix spot on 25 – 40 kg közötti kutyáknak, 4 db
Normál ár: 12.560 Ft.
Kupon: ADVANTIX40
Kedvezményes ár: 8.580 Ft.
Minimum rendelési érték ennél a kuponnál: 25.000 Ft.

A kuponokat regisztráció és bejelentkezés után, a pénztári folyamatban lehet beváltani, a kék hátterű mezőbe beírva, majd a Beváltás gombra kattintva. Egy rendelésnél egy kupon váltható be. A rendelési értékbe beleszámít a spot on ára is.


Top